Evenemang

Av admin
Evenemang
23 Apr 2013
2045 Läsningar
I slutet av april ser första numret av månadsmagasinet Orebro4you dagens ljus. Tidningen riktar sig till alla boende i Örebro län och kommer finnas representerad både som papperstidning och på webben. Ambitionen är att tidningens innehåll alltid skall hålla högsta kvalitet avseende redaktionellt mate...