Premiär för månadsmagasinet Orebro4you

Av admin
Evenemang
23 Apr 2013
1819 Läsningar

I slutet av april ser första numret av månadsmagasinet Orebro4you dagens ljus. Tidningen riktar sig till alla boende i Örebro län och kommer finnas representerad både som papperstidning och på webben.

o4you1Ambitionen är att tidningens innehåll alltid skall hålla högsta kvalitet avseende redaktionellt material. Innehåll: Artiklar om intressanta personer, platser, händelser och företeelser som är av intresse för den lokala läsekretsen för respektive tidning. Dessutom; sport, kultur, resereportage, fritid, hälsa, pyssel & knåp samt frågepaneler.

Orebro4you är ett månadsmagasin för alla och är politiskt, etniskt och religiöst obunden. Distribution sker genom direktutdelning till hushåll och företag i samtliga villaområden samt utvalda områden med flerbostadsbebyggelse.

Tidningarna finns även utplacerade runt om i Örebro län, vid exempelvis köpcentrum, butiker, restauranger och andra publika platser.

[adrotate block="2"]

Kommentera inlägget:

kommentarer