Skolfoto berör de flesta

Av admin
Nyheter
8 Aug 2013
2219 Läsningar

Sommarlovet är slut och snart börjar höstterminen, både i skolan och på gymnasiet. Med den kommer även skolfotograferingen. Skolfotograferingen är för de flesta elever något lika naturligt som vilken skolämne som helst.

Gruppfotografeering

I Sverige och troligen i de flesta andra länder är detta en stor och viktig verksamhet för de fotograferingsföretag som genomför skolfotograferingar. Verksamheten berör i princip alla barn och elever som går i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Fotografering sker i de flesta fall varje år, normalt under den inledande delen av höstterminen och det nya skolåret. Det är alltså en enorm mängd fotograferingar som sker i hela landet under väldigt begränsad tid.

­­— Det är en stor utmaning för företagen i branschen, säger Magnus Bagge, vd på ett av de större skolfotoföretagen i Sverige. Om alla skolor fick bestämma helt fritt så skulle samtliga säkert fotograferas v35-36, det är dock helt orimligt med tanke på de resurser det då skulle krävas, fortsätter Magnus.

Skolfotograferingen kräver ett stort antal fotografer och fotoutrustningar. Huvudsäsongen pågår från skolstart till mitten på oktober och fortgår i sin helhet november ut. Anledningen till den korta säsongen är att skolorna vill ha sina bilder och skolkataloger så fort som möjligt på det nya skolåret. För den enskilde eleven eller dess föräldrar finns sannolikt inte samma behov av att de ska gå så snabbt. För många är väl skolfotografiet den perfekta julklappen till nära och kära, så leverans i god tid före jul är kanske deadline.

Att porträtt och klassfotografierna är populära råder det ingen tvekan om. Många kanske trodde att den digitala tekniken och kameror i mobiltelefoner m.m. skulle ta bort behovet av de traditionella skolporträtten.

Fotograf

— Tvärt om, våra bilder är minst lika eftertraktade idag, kanske till och med ännu mer efterlängtade. För många är just skolporträtten de enda bilder man verkligen köper framkallade på fotopapper, berättar Magnus Bagge.

Johan Orrgard, vd och delägare till ett av de lokala fotoföretagen i Örebro, håller med i den beskrivningen.

Det är en samstämmig bild som delas av hela branschen, det framkallade skolfotografiet har blivit ännu mer populärt idag, framhåller Magnus och Johan.

Även om själva fotograferingssäsongen i huvudsak genomförs under inledande del av höstterminen, så pågår arbetet för fotoföretagen hela året. Det råder stenhård konkurrens med stark prispress i skolfotobranschen. Ny teknik ger också ständigt nya möjligheter att utvecklas.

— För att hänga med i konkurrensen gäller det att hela tiden försöka förbättra sin verksamhet och lyssna på marknaden, förklarar både Magnus och Johan.

Då verksamhetens omfattning förändras så oerhört i omfattning under del av året är en av utmaningarna personalförsörjning. Inför varje högsäsong har skolfotoföretagen stora rekryteringsbehov, då främst fotografer och personal för efterbearbetning (t ex katalogproduktion och bildeditering) behöver anställas.

— Vår bransch är väldigt populär vilket innebär att det finns många som är intresserade av att jobba hos oss, berättar Johan. Det är också viktigt att få rätt personal, personalen är vår viktigaste resurs för vårt resultat., rekryteringsarbete och kompetensutveckling är därför något vi prioriterar högt.

Den stora delen säsongsanställd personal ställer stora krav på ständig utbildning, att vara skolfotograf är ett tufft och kvalitetskrävande arbete.

— Det en studiofotograf lägger en timma på i sin studio skall skolfotografen klara på någon minut, och det klarar vi. Det är något vi är stolta över, berättar Magnus.

Utöver fotografernas arbete så är det mycket annat som ska göras och som måste fungera. Det är en mycket logistikkrävande verksamhet. Här är stora och avancerade databaser och den faktiska distributionen av framkallade bilder huvudbitarna. Marknadens krav på hur man kan beställa och titta på sina bilder har lett fram till enorm teknisk utveckling hos skolfotoföretagen. Idag ser kunden det som självklart att via datorn kunna logga in på en hemsida, titta på sina bilder och därefter beställa det man önskar.

Det är genom att utveckla sin verksamhet mot kundens förväntningar och behov som man lyckas i konkurrensen, framhåller både Magnus och Johan.

 

Fakta skolfoto

* Skolfotografering utförs av ett fotoföretag som har lyckats få fotograferingsavtal med den respektive skolan/enheten.

* Avtalen löper normalt på ett till tre år.

* Skolfotoföretagens motpart i avtalsskrivandet varierar stort mellan kommuner och enheter. Det mest förekommande är dock att det är rektorn eller motsvarande som tecknar avtalet.

* Skolfotoavtalet omfattar normalt ensamrätten att få utföra skolfotografering på den aktuella skolan/enheten. Det reglerar också prisbilden och vilka produkter som fotoföretaget skall erbjuda.

* Skolfotograferingen sker sedan på ”spekulation”, det vill säga, fotoföretaget vet inte hur mycket bilder och skolkataloger man kommer att sälja. Det är ju elever och dess målsmän som sedan beslutar om de vill och hur mycket de vill köpa av erbjudna produkter.

* Läsåret 2012/2013 gick 1 381 936 elever i grund- och gymnasieskolan, detta i 10 559 skolor

* År 2012 var 482309 barn inskrivna i förskolan

* De flesta skolfotoföretag är anslutna till branschföreningen SER, Sveriges Elevfotografers Riksförbund

Text och foto: Mats Turesson

[adrotate banner="69"] [adrotate banner="83"]

Kommentera inlägget:

kommentarer