En dag på hunddagis

Av admin
Djur
23 Apr 2013
3199 Läsningar

Uttrycket ”människans bästa vän är hunden” har de flesta av oss hört. Inte sällan stämmer det på pricken. Hundägare lägger ner stora delar både tid och pengar på sina kära husdjur.

hunddagis_Orebro

En allt mer vanlig företeelse är hunddagis. För att driva ett hunddagis krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

- Det finns krav på både lokalen och kompetensnivån hos den som ska driva verksamheten, berättar Sara Hammar som driver ett av Örebros hunddagis.

Sara är utbildad hundskötare och har även utbildning i hundmassage och rehabilitering. Hon har egna hundar och att hon är en riktig hundentusiast framgår tydligt.

Under de fem åren som Sara Hammar har drivit sitt hunddagis har ett flertal praktikanter utbildats av Sara och hennes kollegor. Att vara just lärling är det vanligaste sättet att få rätt utbildning för att kunna arbeta på ett hunddagis. Den som driver verksamheten upprättar en studieplan som godkänts av Länsstyrelsen och som man sedan utbildar och examinerar utifrån.

Det startas allt fler hunddagis. Det finns det flera skäl till, berättar Sara Hammar.

- Dels har samhället utvecklats och att både män och kvinnor yrkesarbetar, och dels har hundägare blivit mer utbildade och medvetna om hundens behov.

Enligt svensk lag får en hund lämnas ensam maximalt i sex timmar. Hunden, som i grunden är ett flockdjur, behöver aktiveras.

- I ensamhet är en hund till stor del helt passiv och det mår den inte bra av, förklarar Sara Hammar.

Hunddagis fungerar olika. Det som skiljer dem åt är deras placering och till exempel möjligheten till att vara ute, men även den pedagogiska inriktningen, hur hundarna förvaras och tillåts leka samt hur de utbildas. Precis som att hundägare har olika syn och tro på hur hunden skall fostras och utbildas, så finns det olika grundsyn på olika hunddagis.

Här är det viktigt att man som hundägare tar reda på hur och vad som gäller när man väljer att ha sin hund på dagis.

Gemensamt för dem alla är dock att personalen som arbetar där sannolikt är hängivna hundälskare.  Man måste gilla hundar och att jobba med hundar för att trivas på ett hunddagis. Hundskall och andra hundljud är något helt annat än barnlek och barnskrik.

När jag som okänd besökare visas runt bland rum och hundar blir det ett fasligt liv. Men det framgår snabbt att personalen har oerhörd kontroll över sin arbetsmiljö och sina hundar. Sara ursäktar sig lite och går bort till ett utrymme där skallen dånar.

- Hör ni killar, nu får ni vara tysta och lugna ner er, säger hon i normal samtalston.

Det blir direkt helt tyst. Det krävs mycket träning, tålamod och respekt mellan hund och människa för att verksamheten ska fungera.

En dag på hunddagis har likheter med en dag på barnens förskola. Det börjar med lämning på morgonen. Hundarna får då gå in i sina respektive bås och grupper. De är indelade i par eller små grupper som de fungerar bra tillsammans i. Därefter är det rastning i form av en promenad på förmiddagen. Sedan är det lunch och efter det vila och sovstund. På eftermiddagen väntar ett nytt rast- och promenadpass och sedan börjar hämtningen.

Hundarnas dag på dagiset är till stor del utveckling och utbildning. Allt utgår från att hundarna ska utvecklas.

- Det är främst  umgänge och lek med andra hundar och att kunna föra sig på promenad som utvecklas på dagiset. Hundens fostran och utbildning är hundägarens ansvar, säger Sara Hammar.

En hund får börja på dagis vid cirka fyra månaders ålder och inskolningen brukar ta en vecka. De unga hundarna kräver en hel del av personalen.

- Hanhundar upp till två års ålder är mest krävande.

Hundägarna ansvarar också för hundens utrustning och mat. Kostnaden för att ha hunden på dagis ligger på runt 125 kronor per dag om hunden är där regelbundet. Vid kortare placeringar kostar det lite mer.

På Sara Hammars hunddagis tillåts 75 hundar vara inskrivna, i dagsläget är de runt 50 stycken, men alla går inte på heltid. Dagligen är ett trettiotal hundar är på plats.

Text och foto: Mats Turesson

[adrotate block="2"]

Kommentera inlägget:

kommentarer