Problem med vildsvinens framfart kräver samlad och målmedveten insats

Av admin
Nyheter
6 Maj 2017
2936 Läsningar

Antalet vildsvin ökar kraftigt och skapar stora problem för Sveriges jordbruk och odlingar. Det råder nu stort behov av att markägare, jordbrukare och jägare samarbetar för att lösa problemet.

Från 1980-talets ca 100 st frilevande vildsvin i landet har stammen växt till ca 50000-80000, en explosionsartad ökning. Uppgiften är tagen från Norrköpings tidningar (NT) som hänvisar till Länsstyrelsen i Östergötland. Det skjuts uppskattningsvis ca 20000 vildsvin per år men trots detta så skapar vildsvinsstammen stora problem för lantbrukare, andra odlare och i naturområden. Ekängar kan bli helt sönderbökade då ollonen är lite av favoritfödan. I Östergötland beräknas skadorna uppgå till ett värde av 27 miljoner i direkta kostnader enligt NT.

Varför har då vildsvinsstammen växt så snabbt? Det är sannolikt en mängd olika faktorer som spelar in, t ex för lite eller felaktig jakt, för omfattande utfodring och varma vintrar med förhållandevis mycket mat kan vara några orsaker. Skador som vildsvinen orsakar genererar inte möjligheter till ersättning, detta kan drabba enskilda jordbrukare mycket hårt. Bidrag eller ersättning från staten kan man få om skadorna är orsakade av icke jaktbara djur som till exempel varg och lodjur. Eftersom vildsvin är jaktbara så återstår bara att skjuta eller jaga bort dem.

Hur ska problemen som vildsvinen orsakar lösas? Det bör nogsamt utredas hur stor skadeomfattningen och riskerna är, något som respektive länsstyrelse torde ansvara för. Vidare bör ett samlat grepp tas där såväl markägare, jordbrukare, jägare och övriga samhället i samverkan måste komma fram till ett gemensamt förhållningssätt och ett gemensamt mål. Att omfattningen av jakten måste öka torde väl redan vara ett faktum. Då vildsvinsjakt inte är så enkel finns sannolikt även ett behov av att öka kompetensen hos jägarkåren avseende vildsvinsjakt.

För att stimulera mer jakt kanske processen från ”jakt till att köttet blir mat på tallriken” bör förenklas. Kanske ska reglerna för vildsvinsjakt ses över om de nu bidrar till jaktsvårigheterna. Lösningen på vildsvinsfrågan är inte enkel men det undantar inte behovet av att finna en framtida lösning på problemet.

Kommentera inlägget:

kommentarer